Οπτικη – Optics

Αρχική » Video Οπτικής

Video Οπτικής

Οπτική, Οπτικά όργανα, Φωτονική

Αντιστροφή ειδώλου
Birefringence – Διπλοθλαστικότητα
How do you make the perfect lens?
Can we make objects invisible?
A Journey Through the Human Eye How We See.
Mirrors and images
Photons of light
Mixing light
M.I.T. Video demonstrations in Lasers and Optics
Πειράματα οπτικής
Diffraction of  Laser light
Photoelectric effect
Χρώματα της ίριδας
Optics. Phizik.si
Hippocampus (Physical optics – Geometric optics)
 Σ. Τραχανάς. Στοιχειώδης κβαντική φυσική
Σ. Τραχανάς. Εισαγωγή στη σύγχρονη φυσική
Σ. Τζαμαρίας. Αλληλεπιδράσεις με φωτόνια
WFU Physics
Αόρατο ποτήρι
Νερό που φθορίζει
Ανιχνεύοντας την υπεριώδη ακτινοβολία
The electromagnetic Spectrum
Optical images
QED
Double slit
Young’s Double Slit Experiment
Telescopes. Gallileo to SLOOH
Πειράματα ανάκλασης – διάθλασης
Kostas Soukoulis on photonic metamaterials
Optics experiments
Why is the sky blue?
What do telescopes do when no one is looking?
UCLA. Instructional Videos. (Light and optics)
The best Physics videos. (optics)
Seasonal Spectroscopy
Double Rainbow 180 degrees
Reflection and refraction of colored light …
Metamaterials The Next Photonics Evolution
Beyond the Light

What is Photonics ?