Οπτικη – Optics

Αρχική » Άρθρα Οπτικής

Άρθρα Οπτικής

Οπτική, Οπτικά όργανα, Φωτονική

Directory of open access Journals. Optics

Photonics. Ορισμός
Photonics. Wikipedia
Inventing telescopes
Μεγάλα οπτικά τηλεσκόπια
Το τηλεσκόπιο απο το Γαλιλαίο έως σήμερα
Τέσσερα ορθάνοιχτα μάτια για το πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο. BHMA Science
Νόμπελ Χημείας για τους κατασκόπους του μικρόκοσμου.[Νew 2014]
Τα μικροσκόπια στο μικροσκόπιο. ΒΗΜΑ Science
Resolution enhancement techniques in microscopy
Διαλέξεις σύγχρονης μικροσκοπίας
Journal of Optics.The optics of microscopy [*]
Science Daily. World’s Most Powerful Optical Microscope: Microscope Could ‘Solve the Cause of Viruses’
Microscopy from the very begining. Zeiss
Nature methods.Fluorescence microscopy.(Review) [*]
Electron Microscopy. The basics
Color Theory
Κασσέτας. Χρώματα
Colors. It’s not just about wavelengths
Harnessing Light: Optical Science and Engineering for the 21st Century 1998
Revisiting Harnessing Light
Optics and Photonics: Essential Technologies for Our Nation 2012
Controlling the Quantum World: The science of Atoms, Molecules and Photons. 2007
Photonics: A UK strategy for success. Painting a bright future
Towards a Bright Future for Europe. The European Technology Platform Photonics21, Apr 2006
Lighting the way ahead. The European Technology Platform Photonics21, Jan 2010
Focus on Optics and Lasers. PhysicsWorld Apr 2012
Determining the thickness and refractive index of a mirror[*]
Rainbow-Like Spectra with a CD: An Active-Learning Exercise
Converging or Diverging Lens?[*]
Reflections by Porro Prisms[*]
Experiencing light’s properties within your own eye
Virtual mirrors
Kaleidoscopes Made With Big Mirrors[*]
Bringing the Digital Camera to the Physics Lab
Index of Refraction Measurements Using a Laser Distance Meter.(2014)[*]
Physics Experiments – Light
Introduction to the EM Spectrum. [Θεωρία-πειράματα]
A simple optics experiment to engage students in scientific inquiry[*]
Nature materials. Superlenses to overcome the diffraction limit[*]
Far-field superlens – Nanoscope
Nature Com. Optical virtual imaging at 50 nm lateral resolution with a white-light nanoscope[*]
Thin Film interference
Interference and diffraction patterns
Fresnel Lenses
How to make Fresnel Lens
Μικρό εργαστήριο Οπτικής. Μπαζάνος
Οπτικά όργανα
Το φώς σταμάτησε απολύτως την κίνησή του για ένα λεπτό.
Πειράματα οπτικής στο σχολικό εργαστήριο.
A simple optics experiment to engage students in scientific inquiry. A.J.P [NEW 2014] [*]
Εκφάνσεις της ολικής ανάκλασης του φωτός. Στεργιάδης.[NEW 2014]
Φωτοελαστικότητα. Το πολωμένο φως και το ταπεινό σελοτέηπ σε μία πολύχρωμη συνεργασία [Νew 2014]

[*] Μη ελεύθερη πρόσβαση.