Οπτικη – Optics

Αρχική » Προσομοιώσεις Οπτικής

Προσομοιώσεις Οπτικής

Οπτική, Οπτικά όργανα, Φωτονική

πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Doubleslit.gif

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε προσομοιώσεις σχετικές με οπτική.

Colorado. Φως ακτινοβολία
Seilias. Οπτική
Interference
Interactive Java tutorials
Visual Quantum Mechanics
Mc Graw – Hill. Virtual optics
NTNUJAVA Virtual Physics Laboratory. Optics
Learners TV
Walter Fendt
Faraday Physics
Physics applets by Chiu King Ng
Physisim. Lens
Fast Track Victoria Junior College
Interactagram. Snell’s Law
The Why files. Rainbows
General Physics Java applets
Accucil Lycee
Physics Flashlets
Falstad
Amanogava.com
Kvcs
Open Source Physics
Optique Geometrique
Conceptual Learning approach to waves
Joptics
Electron Technologies models
Physics flash animations
Absorb Physics
Electromagnetic waves – Polarization
Optics Virtual Lab
Web Top. The optics project
Vision – Όραση [zip]
Γιάννης Κοσμόπουλος – Κυματική [zip]
Ultra Studio.org
Les animations flash du site
Smart Physics
Light and colour
Interference
Physics animations
Java Optics. JOC applications
Spectroscopy Lab and Spectroscopy game
Amazing EDU