Οπτικη – Optics

Αρχική » Σύνδεσμοι Οπτικής

Σύνδεσμοι Οπτικής

Οπτική, Οπτικά όργανα, Φωτονική

Photonics_21 Education

Physics at Home. [Light and Optics]

Physics at Home. [Light and Optics]

photonics_Encyclopedia

International Society for Optics and Photonics
Light and Vision
Atmospheric Optics
Light website

 

Διαλέξεις σύγχρονης μικροσκοπίας
Olympus Microscopy resource center
Optical Microscopy. Davidson and Abramowitz. 1999 (short version)
Optical Microscopy. Davidson and Abramowitz.
Nikon Microscopy. The source for microscopy education
Κ. Φασέας – Μικροσκοπία
Leica education

THIRTY METER TELESCOPE

Hubble telescope. how it works
The James Webb space telescope
The very Large telescope interferometer
The 305M telescope
W.M. Keck Observatory
Αστεροσκοπείο Σκίνακα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ε.Κ.Φ.Ε Ρεθύμνου. Πειράματα οπτικής
Ε.Κ.Φ.Ε Πειραιά. Πειράματα στην Οπτική
Berkeley. Optics experiments. Demo
Experiments using a Helium-Neon Laser
Εργαστηριακή οπτική. Βανίδης
Φυσική IV. Κυματική – Οπτική. Λόντος
Εργαστηριακές ασκήσεις. ΤΕΙ Αθήνας
ATOMOL LAB. (Σημειώσεις οπτικής)
Τεχνικές πειραματικής φυσικής. Πέογλος, Ράπτης Χριστοδουλίδης
How to build a telescope
Φτιάξε το δικό σου φασματοσκόπιο
Built your own microscope.
Κοιτάζοντας τον κόσμο μέσα απο ένα CD
RainBows
NASA. Tour of the electromagnetic spectrum
Exploring the science of light
Spitzer Spectometer. Game
The Physics of Lasers
Παρατήρηση με πολωτή και αναλυτή
Abbe refractometer
Μεταϋλικά και εφαρμογές. [ppt]
Laser Inertial Fussion Energy
What is adaptive optics?
Harvard natural sciences lecture demo. Light and optics
Blue skies and red Sunsets
Οπτικά του Ευκλείδη και ….
Φως : μηχανισμοί εκπομπής, διάδοση και ανίχνευσης
Οπτική και όραση. Διατμηματικό Msc. Παν. Κρήτης
Μικροηλεκτρονική και Οπτοηλεκτρονική. Msc. Παν. Κρήτης
Φωτονική – Lasers. Msc. Παν. Πατρών
Φωτονική. Msc. Παν. Ιωαννίνων
Research Lab. Ε.Μ.Π
Βιοϊατρική οπτική. Μάθημα. Παν. Κύπρου
E.T.Y. Κρήτη. Οπτική και κύματα.
American Physical Society.(Optics) [*]

European Photonics Industry Consortium

EPIC. Adopt a classroom kit
Σχολεία που θα πάρουν δωρεάν το κιτ Φωτονικής της EPIC
Laser Classroom
Edmund Optics. Application Notes
Laser Safety.

Laser Safety. Texas Univ.

Are Green Lasers more dangerous than red Lasers?
WikiPedia. Laser Safety
Laser & Fiber optics educational products

Visual Teacher Assistant