Οπτικη – Optics

Αρχική » Εικόνες

Εικόνες

Οπτική, Οπτικά όργανα, Φωτονική

Rainbow-The Physics Teacher -- September 2006 -- Volume 44, Issue 6, pp. 391

Liquid Fiber Optics
Light on water
Natural mirros and lenses
The web of refraction
Purify the colors
Diffraction of light

Advertisements