Οπτικη – Optics

Αρχική » Ιστορία της οπτικής και των οπτικών οργάνων

Ιστορία της οπτικής και των οπτικών οργάνων

Οπτική, Οπτικά όργανα, Φωτονική

History of Optics

Telescope
Museum of The History of Science
Historical outline of optics
Αρχαία Ελληνική οπτική
Α brief History of optics
History of optics
Pioneers in the optical sciences
Optics high lights
Τα Ηλιακά κάτοπτρα του Αρχιμήδη
Ο Όλε Ρέμερ και η περιπέτεια της «Mora Luminis».
Museo Galileo Logo
Lens making
Microscopy and entomology
Optical lathe
Origin and development of the microscope
Prism experiment
Telescope
Telescope competition
Newton. Hypothesis explaining the properties of light
Draft of a theory concerning Light and Colours
Newton. Opticks
Newtons optical papers
Newton. «Experimentum crusis»
Robert Hook. Micrographia
Robert Hook. Micrographia. Project Gutenberg
T. Young, «The Bakerian Lecture: On the Theory of Light and colours»
T. Young, «A course of  lectures on natural philosophy and the mechanical arts (1807) Chronology of optical authors
J. Maxwell, «A treatize on electricity and magnetism (1873)»
J. Maxwell, «A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field (January 1, 1865)
How to Work with a spectometer
Telescopes Timeline
Telescopes from the Ground Up
Microscopes. Time Line
Lasers. Timeline
Who invented the laser?
The race to build a Laser
History of the Laser
Galileo’s microscope
Nobel prizes with microscopes from CARL ZEISS
F. Zernike. How I discoverd phase constrast
The History of Spectroscopy, A Perspective
The incredible Fresnel lens
Louis-Jacques-Mandé Daguerre
Fizeau–Foucault apparatus
The scientific revolution. R. Westfall
Max Plank Inst. Inside the Camera Obscura – Optics and Art… [pdf]
American Journal of Physics. Misinterpratation of theories of Light [*]
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Mirror lapper
University of Tartu history museum. «Old observatory»
The Nimrud Lens / The Layard Lens
Ancient Lenses
Instruments for natural philosophy. Optics

[*] Μη ελεύθερη πρόσβαση.